In Engeland doen ieder jaar 30.000 leerlingen de Bijbel in Beweging. Onze lessen worden gegeven op Openbare, Katholieke en Protestantse basisscholen. Gezien onze ervaringen, hebben wij er alle vertrouwen in dat u na een bezoek van de Bijbel in Beweging op uw school, zoiets als het volgende zal zeggen over ons:

Openbare Basisschool

Bewegend leren & cultuuronderwijs

Bijbelverhalen op een openbare school? Gewoon in de klas? Ja, dat vroegen wij ons ook af. Maar we waren op zoek naar een nieuwe culturele activiteit. Het idee dat de Bijbelverhalen op zoveel manieren onze cultuur, taal, kunst & gewoontes hebben beïnvloed gaf de doorslag.

Onze leerlingen vonden het echt boeiend. Nooit geweten dat die Abraham & Sarah poppen in de tuin iets met de Bijbel te maken hebben.

Een heel open, informatief programma met spellen, rondrennen & uitbeelden; bewegend leren. Goed doordacht. Echt een aanvulling op ons cultuuronderwijs.

Katholieke Basisschool

Bewegend leren & identiteit

Wat zoeken wij in de activiteiten rond onze identiteit als school?

  • Waardevol: daadwerkelijk vormgevend aan de identiteit
  • Toegankelijk: elke leerling, van elke achtergrond voelt zich erbij thuis
  • Aansprekend: de leerlingen genieten en zijn enthousiast
  • Educatief effectief: de methode stimuleert en bevordert actief leren

De Bijbel in Beweging heeft ons verrast in al deze aspecten. De Bijbelverhalen werden zo gebracht dat iedereen in de klas zich op haar/zijn gemak voelde. De kinderen hebben genoten van het bewegend leren : het rondrennen, de spelletjes, het uitbeelden. En de bewegingen die ze aanleren zijn een prachtmanier om de grote lijn van de verhalen te onthouden. Echt een aanrader.

School met de Bijbel

Bewegend leren: een aanvulling op het Bijbelonderwijs

Bij ons op school zijn de leerlingen al bezig met Bijbelverhalen. Maar het idee om bewegend leren te koppelen aan Bijbelonderwijs; dat was nieuw voor ons.
De sprong gewaagd en niet teleurgesteld.

Voor de kern van elk verhaal werd een armgebaar aangeleerd en die gebaren werden elke les herhaald. Het effect was echt te zien: aan het eind konden de leerlingen met behulp van die gebaren de verhalen op volgorde onthouden en hadden ze ook goed zicht op het grote verhaal door de Bijbel heen.

Als leerkracht die zelf is opgegroeid met de verhalen, was ik verrast over hoeveel ik er zelf van opgestoken heb!