De Bijbel in Beweging

Over ons

Onze achtergrond

De Bijbel in Beweging is de Nederlandse basisschool versie van Walk Through the Bible. Het is een bewegend leren methode die er in eerste instantie op gericht was theologie studenten te helpen om de verhalen en de verhaallijn van de Bijbel goed te zien.

Het was Cliff Keeys, in Engeland die inzag dat deze manier van bewegend leren heel geschikt is om leerlingen op bassischolen bezig te laten zijn met de beroemde verhalen van de Bijbel. Hij ontwikkelde een educatieve variant die geschikt moest zijn voor elke basisschool, ongeacht de signatuur. En daarin is hij geslaagd.

Inmiddels doen jaarlijks 30.000 kinderen op openbare, katholieke en protestantse basisscholen, verspreid over heel Engeland het bewegend leren programma van de Bijbel in Beweging.

Dit wordt gedaan door 180 trainers die een licentie hebben verworven om de Bijbel in Beweging te geven. Van iedere trainer wordt gevraagd dat zij vanuit een persoonlijke overtuiging hebben gekozen om Jezus te volgen en dat de Bijbel de basis vormt van hoe ze in het leven staan. Zo krijgt de basisschool een trainer die zich thuis voelt in de Bijbel en die zich de verhalen echt eigen heeft gemaakt.

In Nederland

In Nederland staat het basisschoolprogramma van de Bijbel in Beweging nog in de kinderschoenen. Op dit moment heeft de Bijbel in Beweging welgeteld één trainer met licentie: Michael Eijgenraam. Hij is al jaren bekend met de volwassen variant, die hij gebruikt in zijn lessen over de Bijbel die hij doceert aan Cornerstone, En nu is zijn enthousiasme dus ook overgeslagen naar de kindervariant.

Het lesprogramma dat ontwikkeld is vanuit de praktijk in Engelse basisscholen is nu vertaald en bewerkt voor het Nederlandse basisonderwijs. In samenspraak met groepsleerkrachten is een lesprogramma opgezet voor groep 7 of een groep 6/7 combi-klas.

We focussen ons op dit moment op het Land van Cuijk en omstreken, maar in overleg is een bezoek daarbuiten ook goed mogelijk. De eerste try-out les in een lokale basisschool werd goed ontvangen door zowel de leerlingen als de groepsleerkracht. Een positieve start! Maar het blijkt ook dat een pakket van zes lessen over de Bijbel niet zomaar een beslissing is die een groepsleerkracht kan nemen. De schoolleiding en misschien zelfs de koepelorganisatie moet een goed beeld hebben van wat er wordt aangeboden voordat er besloten kan worden om er tijd en geld voor vrij te maken.

Het Doel

Het is dan ook goed om het doel van de Bijbel in Beweging helder voor ogen te hebben:

Leerlingen d.m.v bewegend leren bekendmaken met de verhalen én de verhaallijn van de Bijbel.

Niets meer en niets minder. Er wordt in de lessen daarom ook niet gevraagd om te reflecteren op de verhalen. Het is aan de school om eventuele reflectie met de leerlingen vorm te geven. Dit wordt niet door de trainer van de Bijbel in Beweging gedaan. Die komt om met lekker veel beweging met de beroemde Bijbelverhalen aan de slag te gaan. En uit de praktijk in Engeland blijkt dat deze benadering van de Bijbel in Beweging heel goed past op zowel openbare, katholieke & protestantse scholen.

In Nederland is De Bijbel in Beweging een nieuw programma met op dit moment één trainer met licentie: Michael Eijgenraam.