FAQ (veelgestelde vragen)

Op welke manier is De Bijbel in Beweging, bewegend leren?

Bewegend leren betekent niet constant stil zitten, maar veel bewegen. En het betekent dat het bewegen ook een educatieve functie heeft: het bewegen ondersteund het opdoen en onthouden van ervaringen en kennis.

Bij de lessen van de Bijbel in Beweging zitten de kinderen best wel eens rustig te luisteren. Het kan ook zijn dat 2 of 4 leerlingen wat doen en de rest kijkt. Op andere momenten rennen ze met ze allen door elkaar, wordt er met z’n allen wat uitgebeeld, wordt er een actief spel gedaan. Daarin zit dus het eerste aspect: het is beweeglijk, niet alleen maar stilzitten. Dat is op zich al positief voor heel veel leerlingen.

Daarnaast wordt voor elk verhaal een armgebaar aangeleerd. En die armgebaren worden elke les herhaald. Het effect is dat je lichaam de bewegingen en de volgorde daarvan gaat onthouden: ‘muscle memory’. Zo worden de verhalen en de verhaallijn van de Bijbel onthouden d.m.v. bewegend leren.

Is De Bijbel in Beweging geschikt voor leerlingen met veel of met weinig Bijbelkennis?

De Bijbel in Beweging is geschikt voor groepen met veel of met geen Bijbelkennis, of een mix daarvan. Het is laagdrempelig genoeg voor leerlingen met weinig tot geen Bijbelkennis en past binnen het cultuuronderwijs. Tegelijkertijd helpen de lessen bestaande Bijbelkennis te ordenen en verbanden te zien tussen de verhalen en werkt als een aanvulling op bestaand Bijbelonderwijs . In het oriënterende gesprek zal de trainer ook vragen naar situatie van de groep leerlingen, zodat er rekening mee kan worden gehouden tijdens de lessen. V

Wat is de toegevoegde waarde voor een school die al veel aan Bijbelonderwijs doet?

De Bijbel in Beweging is een vorm van bewegend leren, toegepast op de Bijbelse verhalen. Dat betekent dat leerlingen op een heel beweeglijke manier bezig zijn. Alle kinderen die niet graag stil zitten zullen genieten van het rondrennen, pingpongballen schieten, armpje drukken, uitbeelden, spelletjes. Dit kan op zich al een frisse benadering zijn.

Maar daarnaast leren de leerlingen bij elk verhaal ook een armgebaar. En die armgebaren worden elke les herhaald. Het effect van die herhaalde armgebaren is dat je lichaam de bewegingen en de volgorde daarvan gaat onthouden: ‘muscle memory’ Het resultaat van dit bewegend leren is dat de leerlingen het grote Verhaal duidelijker gaan zien en onthouden.

Je zou kunnen zeggen dat de individuele verhalen parels zijn en dat met het bewegend leren van de Bijbel in Beweging, die individuele pareltjes in een prachtige halsketting worden geregen. Toen ik als theoloog jaren geleden de Bijbel in Beweging voor het eerst meemaakte, merkte ik dat het voor mij echt hielp om het grotere verband te zien. Vandaar mijn enthousiasme!

Ook werken we met een creatieve geografische kaart, zodat de verhalen goed in hun geografische context worden geplaatst.

Het bewegend leren kan dus een mooie aanvulling zijn op bestaand Bijbelonderwijs.

Past De Bijbel in Beweging wel bij bestaande identiteitsprogramma’s?

Uit de ervaringen van honderden scholen in Engeland blijkt dat de lessen van de Bijbel in Beweging heel goed aansluiten op scholen van verschillende identiteit. De Bijbel in Beweging is een heel toegankelijk programma en de trainer komt ‘alleen’ de verhalen vertellen. Er wordt niet gedaan aan toepassing of persoonlijke reflectie met de leerlingen. De Bijbel in Beweging vertelt de verhalen d.m.v. bewegend leren. Niets meer en niets minder. Het blijft dus bij de leerkracht of en hoe er aan reflectie over de verhalen wordt gedaan, passend binnen de eigen identiteit van de school. Zijn hier vragen over dan is het goed dit te bespreken in het oriënterende gesprek met de trainer.

Is De Bijbel in Beweging ook voor openbare scholen?

De Bijbelverhalen zijn natuurlijk religieuze verhalen. Dat zal duidelijk zijn. Maar die verhalen zijn tegelijkertijd van invloed geweest op onze taal, cultuur, kunst, en gewoontes. Voor openbare scholen die waarde zien in leerlingen kennis mee te geven over die beroemde Bijbelse verhalen, is de Bijbel in Beweging zeker geschikt binnen het cultureel vormend onderwijs. En het is ook een mooie aanvulling voor initiatieven in de school om het bewegend leren uit te breiden in het lesprogramma. Benieuwd? Dan kom ik graag langs voor een oriënterend gesprek.

Wat is het doel van het lesprogramma van De Bijbel in Beweging?

Het doel van de lessen van Bijbel in Beweging is:

Leerlingen d.m.v. bewegend leren bekendmaken met de verhalen én de verhaallijn van de Bijbel

Niets meer en niets minder. Er wordt in de lessen daarom ook niet gevraagd om te reflecteren op de verhalen. Het is aan de school om eventuele reflectie met de leerlingen vorm te geven. Dit wordt niet door de trainer van de Bijbel in Beweging gedaan. Die komt om met lekker veel beweging met de beroemde Bijbelverhalen aan de slag te gaan. En uit de praktijk in Engeland blijkt dat deze benadering van de Bijbel in Beweging heel goed past op zowel openbare, katholieke & protestantse scholen.

Komt het programma van vanuit een bepaalde levensovertuiging?

De Bijbel in Beweging is de Nederlandse basisschool versie van Walk Through the Bible en de lessen worden gegeven door trainers met een licentie van Walk Through the Bible. Van iedere trainer wordt gevraagd dat zij vanuit een persoonlijke overtuiging hebben gekozen om Jezus te volgen en dat de Bijbel de basis vormt van hoe ze in het leven staan. Zo krijgt de basisschool een trainer die zich thuis voelt in de Bijbel en die zich de verhalen echt eigen heeft gemaakt.

Wat komen de trainers doen bij u op school? De Bijbelverhalen vertellen. Niets minder en ook niets meer.
Er wordt in de lessen daarom ook niet gevraagd aan de leerlingen om te reflecteren op de verhalen. Het is aan de school om aan eventuele reflectie met de leerlingen vorm te geven. Dit wordt niet door de trainer van de Bijbel in Beweging gedaan. Die komt om met lekker veel beweging met de beroemde Bijbelverhalen aan de slag te gaan. En uit de praktijk in Engeland blijkt dat de Bijbel in Beweging heel goed past op zowel openbare, katholieke & protestantse scholen .

Kijk ook eens naar een filmpje waarin Michael Eijgenraam zich voorstelt als trainer.

Is De Bijbel in Beweging ook beschikbaar voor middelbare scholen?

Het programma van de Bijbel in Beweging is niet beschikbaar voor middelbare scholen. Het programma is specifiek gericht op groep 7 van de basisschool of groep 7/6 combi-klassen.

Voor welke groep van de basisschool is De Bijbel in Beweging?

Het programma van de Bijbel in Beweging is specifiek gericht op groep 7 van de basisschool of groep 7/6 combi-klassen.

Zijn er ook lessen over het Nieuwe Testament?

De Bijbel in Beweging bestaat uit zes lessen bewegend leren over de verhalen van het Oude Testament en nog eens zes lessen over het Nieuwe Testament.

Op dit moment zijn in Nederland alleen de lessen over het Oude Testament beschikbaar, maar we verwachten dat het Nieuwe Testament begin 2023 ook beschikbaar zal zijn. Dat is een vervolgpakket op het Oude Testament en zal worden aangeboden aan scholen die het Oude Testament al hebben gedaan

Hoeveel kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het oriënterende gesprek. De kosten voor de zes lessen Oude Testament, inclusief lesmateriaal: 300 EUR + reiskosten 0,19 EUR/km. Geen reiskosten voor basisscholen in de gemeente Land van Cuijk. Voor meer info zie: kosten en praktische zaken.

Wat wordt bedoeld met een proefles?

De trainer van de Bijbel in Beweging komt altijd eerst langs voor een oriënterend gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek besluit de school of ze het volledige pakket van zes lessen van de Bijbel in Beweging willen boeken. De zes data worden afgestemd en 25 EUR wordt overgemaakt als bevestiging. We vragen dus van de school een weloverwogen beslissing om voor het hele pakket te gaan. In geval dat na de eerste les, de school alsnog de overige vijf lessen wil annuleren dan is dit mogelijk. Dan worden de overige 5 lessen geannuleerd en zijn er, naast de 25 EUR en de reiskosten voor de eerste les, verder geen kosten voor de school.

Hoelang duurt een les?

De Bijbel in Beweging – Oude Testament wordt gegeven in 6 lessen van 60 minuten. Het meest voor de hand liggende is om deze lessen te verspreiden over 6 weken (1 les per week). De trainer komt 30 minuten van tevoren bij de school.

Moet er iemand van de school aanwezig zijn bij de les?

Ja. We verwachten van de school dat er tijdens de les van de Bijbel in Beweging een leerkracht aanwezig is. Het liefst de leerkracht van de groep zelf. Op die manier weet de leerkracht wat de leerlingen die les hebben beleefd en heeft de leerkracht ook de mogelijkheid om naar het geleerde te verwijzen op andere momenten.

Hoe zit het met de lesruimte?

De Bijbel in Beweging is bewegend leren. De leerlingen zitten ook wel eens stil, maar er is wel beweegruimte nodig. De ideale plek is een verwarmd, niet te groot speellokaal op de school zelf. Als dat niet aanwezig is, dan kan het ook in een klaslokaal met de tafels aan de kant geschoven. Een grote gymzaal is NIET geschikt.

Kunnen wij als school lesmateriaal aankopen en een leerkracht de lessen laten geven?

Nee. De lessen van de Bijbel in Beweging worden gegeven door trainers die zijn opgeleid en een licentie hebben om de Bijbel in Beweging lessen te geven. Er kan dus geen lespakket aangekocht worden door de school waarbij leerkrachten zelfstandig de lessen geven.

Kan ik als leerkracht zelf een licentie krijgen om de lessen te kunnen geven?

De Bijbel in Beweging is de Nederlandse basisschool versie van Walk Through the Bible en de lessen worden gegeven door trainers met een licentie van Walk Through the Bible. Van iedere trainer wordt gevraagd dat zij vanuit een persoonlijke overtuiging hebben gekozen om Jezus te volgen en dat de Bijbel de basis vormt van hoe ze in het leven staan. Zo krijgt de basisschool een trainer die zich thuis voelt in de Bijbel en die zich de verhalen echt eigen heeft gemaakt.

Op dit moment is het in Nederland nog niet mogelijk om een training te volgen om zelf als trainer van de Bijbel in Beweging aan de slag te gaan. Het kan zijn dat in de toekomst die mogelijkheid wel wordt geboden. Als u hier vragen over hebt, neemt u dan gerust contact op.